6 Tháng Hai, 2018

Vệ sinh tủ lạnh cũ thành mới chỉ trong vài bước

Do tủ lạnh hoạt động 24/24 từ ngày này qua tháng nọ, nên sự xuống cấp theo thời gian là hoàn toàn hiển nhiên. Để đưa […]